Page 9 - Verenigingsgids ZZC'20 winter 2023 webversie
P. 9

Voedsel- en kledingbank Bronckhorst     Gerrie Til (kledingbank Zelhem/diaconie), Peter Bob Peerenboom
     (Voedselbank Doetinchem/Bronckhorst), Yvonne Regelink (ZZC’20)
     en Annie Peppelman (Voedselbank Bronckhorst)     ZZC’20 SPORTCOMPLEX DE POL ZET
     DE POORT OPEN VOOR VOEDSEL- EN            Het gedeelde gebruik van het pand vraagt om wat
     KLEDINGBANK BRONCKHORST               aanpassingen. De bar heeft een nieuwe bestemming
                                gevonden bij één van onze sponsoren Hans Sloetjes
     Sinds enige tijd stonden de keuken en kantine van  van Hawi. Op de plek van de bar is een nieuwe wand
     sportcomplex de Pol grotendeels leeg. We zijn blij  geplaatst. De bewegwijzering buiten wordt nog
     dat er een goede bestemming is gevonden voor de   aangepast.
     vrijgekomen ruimte. Op zaterdag 10 december jl.
     hebben de voedsel- en kledingbank Bronckhorst    De voormalig bestuurskamer op de Pol zal in gebruik
     de huurovereenkomst getekend op de nieuwe      blijven als vergaderkamer voor max. 12 personen. Deze
     locatie.                       kan na reservering gebruikt worden voor vergaderingen
                                en overleggen. Er blijft een koffieautomaat beschikbaar
     In februari verhuizen ze van de huidige locatie aan de  en door de nieuwe wand zijn de toiletten binnen
     Dr. Grashuisstraat naar sportpark de Pol aan de Vincent  gewoon bereikbaar voor de deelnemers aan de
     van Goghstraat 74 in Zelhem.             vergadering. De beveiliging wordt uiteraard aangepast.

                                Doen jullie mee?
     De voedselbank is iedere vrijdagmorgen en -middag
     geopend, de kledingbank iedere dinsdagmiddag.    We vragen onze leden en vrijwilligers om de voedsel- en
     Daardoor maken de verschillende gebruikers op    kledingbank en hun klanten van harte welkom te heten
     verschillende momenten gebruik van het park. Buiten  op ons sportpark met een inzamelingsactie van 4 t/m
     de openingstijden zullen vrijwilligers van de voedsel-  11 februari.
     en kledingbank regelmatig spullen komen brengen. Ze
     zullen de ingang onder de overkapping gebruiken.


                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14