Page 7 - Verenigingsgids ZZC'20 Voorjaar 2024
P. 7

binnen Zelos heeft opgericht en ook jarenlang als trainer
     werkzaam is geweest bij de dames.
                                    Agenda /
     Henk was een man met een technische achtergrond
     en deze kwaliteiten heeft hij ook in ruime mate ingezet    Activiteiten
     voor allerlei werkzaamheden binnen de vereniging. Vast
     onderdeel hiervan was het in goede staat onderhouden     Volop activiteiten komende maanden bij
     van onze tractor want deze machine werd heel veel       ZZC’20, voor jong en oud! We hebben de
     gebruikt voor allerlei klusjes o.a. ten behoeve van het    meeste voor je op een rijtje gezet:
     onderhoud van de velden. Vooral in de zomermaanden
     tijdens periode van droogte stond Henk nagenoeg        24 april
     elke morgen in alle vroegte op de velden voor de       ZZC jeugdinstuif
     beregening van de velden. De laatste jaren kon Henk      Accommodatie Pluimerskamp
     hierbij gebruik maken van een computergestuurde        Kom gratis kennismaken met de club en
     beregeningsinstallatie en hij wist als geen ander hoe hij   de voetbalsport, deze activiteit duurt van
     hiervan gebruik moest maken.                 18:00 t/m 19:30 uur.


     Henk had ook een "groen hart" en had zich de kennis      1 juni
     eigen gemaakt hoe een sportveld het beste kan worden     VGRM Stratenvoetbal
     onderhouden. Hij was hiervoor dan ook het vaste        Accommodatie Pluimerskamp
     aanspreekpunt van "De Groenmakers"; het Sport- en
     Groenbedrijf uit Doetinchem die o.a. de velden maaide     8 juni
     van de Pluimerskamp. Om alles in een goede staat van     Bronckhorsttoernooi O17
     onderhoud te behouden zijn er heel veel klussen te      Accommodatie Pluimerskamp
     verrichten op een sportaccommodatie en daarvoor
     werd jaren geleden "De Klusgroep" opgericht. Het       9 juni
     spreekt vanzelf dat Henk hier een grote rol in speelde    Grind-Advies
     en tot enkele maanden geleden ook de te verrichten      Accommodatie Pluimerskamp
     werkzaamheden coördineerde.
                                    15 juni
     Hoewel Henk een echte "Zelos man" was stond hij        Schoolvoetbal
     vierkant achter de voorgenomen fusie tussen vv        Accommodatie Pluimerskamp
     Zelhem en Zelos en zag daar ook het grote belang en
     de voordelen van in. Door zijn enorme betrokkenheid      16 juni
     bij allerlei activiteiten en gebeurtenissen binnen de     Mixtoernooi
     vereniging was Henk tot enige weken geleden vrijwel      Accommodatie Pluimerskamp
     dagelijks te vinden op de Pluimerskamp. Hij deed       Onder voorbehoud.
     werkelijk alles voor "zijn club" en kon dit ook moeilijk
     loslaten. En hoewel zijn gezondheid langzaam maar zeker    22 juni
     afnam bleef hij de vereniging trouw en maakte graag nog    Jeugddagen
     een praatje met mensen in zijn vertrouwde omgeving op     Accommodatie Pluimerskamp
     de Pluimerskamp.                       Deze activiteit duurt van 22 juni t/m 23 juni.


     Als blijk van erkentelijkheid voor alle werkzaamheden die
     Henk gedurende een lange reeks van jaren voor Zelos
     heeft verricht, werd hij in de ledenvergadering van 2013
     benoemd tot erelid van Zelos.

     Wij zullen Henk voor zijn enorme toewijding,
     enthousiasme, doorzettingsvermogen en betrokkenheid
     voor altijd dankbaar blijven! We wensen Diny, kinderen,
     kleinkinderen en familieleden heel veel sterkte toe bij het
     verwerken van dit grote verlies.

     DAT HENK MOGE RUSTEN IN VREDE.

     Bestuur ZZC'20

                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12