Page 6 - Verenigingsgids ZZC'20 Voorjaar 2024
P. 6

In memoriam Henk Legters     Tot onze grote verslagenheid ontvingen wij het    De bestuurlijke kant binnen de vereniging bleef de
     bericht dat Henk Legters na een afnemende      interesse behouden van Henk zodat hij na zijn vertrek
     gezondheid in de avonduren van 21 maart jl. op    bij de jeugdafdeling benoemd werd tot bestuurslid
     83-jarige leeftijd is overleden. Het overlijden van  binnen het hoofdbestuur. Bestuursvergaderingen
     Henk betekent een groot verlies voor zijn vrouw,   werden in die tijd thuis bij de bestuursleden gehouden
     kinderen, kleinkinderen en familieleden, maar    en naast de zakelijke kant van de vergadering was er
     treft ook ZZC'20 in het bijzonder gezien de grote  ook tijd voor vrolijkheid onder het genot van een hapje
     verdiensten welke Henk heeft gehad voor Zelos,    en een drankje. Een gevleugelde uitspraak van Henk
     en na de fusie met vv Zelhem voor ZZC'20.      tijdens die vergaderingen was : "Hou even vast!" Hij
                                wilde hierbij aandacht voor zijn inbreng en dat lukte
     Vanaf de oprichting van Zelos in 1963 was Henk lid van  hem dan ook.
     de vereniging en naast het voetballen in Zelos 1 en op
     latere leeftijd bij de veteranen was hij jarenlang trainer  Naast het bestuurswerk was Henk samen met Diny
     van o.a. jeugdteams. Zijn kennis en ervaring overdragen  en de kinderen jarenlang kantinebeheerder bij Zelos
     op de jeugd sprak hem bijzonder aan en het was dan  en ook die functie was hem op het lijf geschreven
     ook min of meer vanzelfsprekend dat hij werd benoemd  want waar hoor je nog meer mooie verhalen dan in
     tot voorzitter van het toenmalige jeugdbestuur. Een  de kantine van een voetbalvereniging? Maar ook het
     functie die hij met veel plezier jarenlang heeft vervuld. minder schone werk ging Henk niet uit de weg want
                                hij maakte jarenlang een aantal dagen in de week de
     Naast de voetbalactiviteiten voor de jeugd was hij  kleedkamers schoon en ook dat gaf hem de nodige
     mede-organisator van de jeugdkampen. Een evenement  voldoening.
     waar de jeugd elk jaar naar uitkeek en tot de jaarlijkse
     hoogtepunten behoorde van de jeugdafdeling. Ook het  Niets was Henk te veel en hij was daarom ook
     mede-organiseren van de jaarlijkse zeskamp behoorde  voortdurend op zoek naar verbeteringen en
     tot de standaard activiteiten van Henk binnen de   vernieuwingen binnen de club. Uitvloeisel hiervan
     vereniging.                     was dat hij samen met Wim Bulsink de damesafdeling


                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11