Page 6 - Verenigingsgids ZZC'20 winter 2023 webversie
P. 6

Zonnepanelen actie voor ZZC’20     Niet alleen ons gras is groen want als vereniging
     zijn we ook altijd op zoek naar mogelijkheden om   meerdere panelen afneemt zal er waar gewenst een
     te verduurzamen en kosten te besparen. In deze    naamsvermelding op ons Zonnepanelen sponsorbord
     tijd belangrijker dan ooit!             worden geplaatst in de kantine. Hierop is dan tevens de
                                tussenstand bij te houden van de actie.
     GEEF ONZE CLUB NIEUWE ENERGIE!
                                Geef je nu op via het inschrijfformulier op de website
     Daarom is enige tijd geleden al actie ondernomen om  of vul het formulier op pagina 7 van deze gids in (er zijn
     te bekijken of zonnepanelen een optie zouden zijn voor  tevens inschrijfformulieren beschikbaar in de kantine).
     onze club. Nadat het dak hiervoor geschikt is gemaakt  Wij hopen op veel animo zodat we snel deze groene
     kunnen er inderdaad panelen op waardoor we behoor-  stap kunnen zetten. Meer informatie is ook te vinden op
     lijk kunnen besparen op de energiekosten.      onze website www.zzc20.nl.

     Om dit mogelijk te maken vraagt het een flinke investe-
     ring voor ons als vereniging en daarom starten we met
     een actie om het benodigde bedrag bijeen te brengen.
     Door zonnepanelen te ‘doneren’ kunnen we dit project
     in de nabije toekomst realiseren. Iedereen kan daarbij
     helpen.

     We roepen leden, oud-leden, familie, sponsoren en
     iedereen die betrokken is op om deel te nemen. Dit
     kan natuurlijk ook in groepsverband zoals met je team
     bijvoorbeeld. Wanneer er iemand of een bedrijf 1 of

                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11